Domů O nás Co nabízíme Tvoření Zpívanky Cvičení Rozpovídej se Akce Kontakt
[an error occurred while processing this directive]

Rodinné centrum Sluníčko

O nás

Jsme prima parta, nejen, maminek převážně na mateřské či rodičovské dovolené, která ve svém volném čase s nadšením, láskou a bez nároku na honorář provozuje Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s. (dále jen Sluníčko).

Svým snažením v rámci centra podporujeme úzký vztah mezi dítětem a matkou, případně otcem či prarodiči. Chceme, aby rodiče u nás trávili s dětmi čas plnohodnotně a aktivně. Děti si proto u nás s mámou a tátou nejen hrají, ale mohou společně využít také naši širokou nabídku činností. Jedním z našich hlavních cílů je i prevence sociálního vyloučení rodičů na mateřské či rodičovské dovolené. Především maminky u nás navazují nové přátelské vztahy. Mohou sdílet s ostatními své starosti, najít zde radu na řešení náročných situací, které mateřství přináší. Bezpečné zázemí u nás mohou nalézt i děti s postižením. Kromě provozování rodinného centra pořádáme rovněž jednorázové akce pro rodiny. To vše za symbolické vstupné. Sluníčko v Přerově funguje již od roku 1999, kdy sídlilo na Želatovské ulici. V roce 2006 získalo větší prostory v ulici Sokolská, kde se nachází dodnes.

Rodinné centrum Sluníčko
Poděkování
Poděkování

Co nabízíme

Hernička je otevřena podle programu od úterý do čtvrtka od 9:00 do 12:00. Na některé aktivity je třeba se předem přihlašovat.

Nezahálíme ale ani o víkendech. V průběhu celého roku organizujeme řadu zajímavých akcí určených pro celou rodinu, např. dětský karneval, veselé vajíčkobraní, rej čarodějnic, sluníčkové slavnosti, halloweenský karneval, dýňové slavnosti či andělské dopoledne a také řadu mimořádných kurzů a přednášek.

Rádi také děláme dobré skutky a samozřejmě k tomu vedeme i naše děti. A proto společně navštěvujeme babičky a dědečky v domově pro seniory v Přerově. Někteří z nich zůstali na světě zcela opuštění, nikdo za nimi nepřijde na návštěvu, chybí jim vnoučata. Naopak některé děti se zase nemohou těšit z prarodičů, ať už proto, že již žádné nemají či kvůli komplikovaným rodinným vztahům nebo třeba velké vzdálenosti mezi nimi. V dětech se snažíme probouzet pocit zodpovědnosti za prarodiče, lásky k nim. Vždyť babičky a dědečkové jsou studnice zajímavých vzpomínek i moudrosti.

Dveře našeho centra jsou otevřeny všem maminkám (ale i tatínkům, babičkám, dědečkům, tetám, strýcům) a jejich dětem. Těšíme se, že nás navštívíte i právě Vy.

Ceník
Ceník

Tvoření

Tvoření - čtvrtek, 10:00-11:00

Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi je zaměřené především na děti od 1 roku do 4 let, ale zapojit se mohou i děti mladší či starší. Cílem je seznámit děti s klasickými kreativními činnostmi a posílit vztahy mezi dětmi a rodiči. V rámci jednotlivých lekcí si děti osvojí práci s nůžkami, lepidlem, barvami, pastelkami, voskovkami a jinými pomůckami, a především si rozvíjí jemnou motoriku a osvojují dovednosti odpovídající věku. Není potřeba se přihlašovat.


Keramika pro rodiče s dětmi - čtvrtek, 16:00-18:00, nutné přihlášení - 734 558 586

Podporujeme kreativní trávení volného času rodičů s dětmi. Děti si při práci s keramickou hlínou rozvíjí jemnou motoriku. Na (pra)rodiče zase působí jako arteterapie. V rámci lekce mohou děti využít hernu. Je potřeba se přihlásit Báře na tel.č. 734 558 586.


tvoření
Zpívanky

Zpívánky

Zpívánky - úterý, 10:00-11:00

Zpívánky jsou rozděleny do čtyř bloků Jsou určeny rodičům s dětmi různého věku. Tato aktivita rozvíjí u dětí řeč, paměť, fantazii, ale i jemnou a hrubou motoriku a utužuje se vztah mezi rodičem a dítětem. Všechny části jsou zaměřeny na rozvoj psychomotoriky a kognitivních schopností. První blok obsahuje říkanky s ukazováním v sedě v kruhu. Druhý blok je aktivnější, tvoří ho pohybová aktivita s využitím pomůcek (padák, obruče, overbaly), která je opět doplněna říkankami. V třetím bloku si rodiče s dětmi zazpívají s využitím hudebních nástrojů. Poslední blok je překážková dráha s využitím Piklerova trojúhelníku,obručí, švédské bedny, overballu, tunelu, laviček, balónku apod. Rodiče s dětmi se mohou zúčastnit všech bloků, ale není to povinné. Není potřeba se přihlašovat.

Cvičení

Hrátky s batolátky - středa, 10:00-11:00, nutné přihlášení - 732 490 594

Cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky (chodící), ve kterém cvičí rodiče spolu s dětmi. Budeme využívat pohyb a hudbu ke vhodné stimulaci psychomotorického vývoje dítěte. Díky různým aktivitám a pomůckám, děti zkouší různé pohybové způsoby, které zlepšují jejich smysly a pomáhají budovat jejich první sociální dovednosti. Podpora vztahové vazby rodiče a dítěte. Kapacita je omezena, nutné přihlášení na tel.č. 732 490 594.


Volná herna - pondělí, 15:30 - 18:30, začínáme 10.1.2022

Prší, je bzry tma a už nevíte, kam jít? Přijďte k nám, kde si děti mohou pohrát, zacvičit, vyzkoušet kreslení a spoustu dalších aktivit.


cvičení

Akce

Kontakt

Sokolská 26, 750 02 Přerov

+420 732 490 594/+420 737 411 958

rcslunicko@email.cz

tvoření